Hàn Quốc – Triều Tiên tuyên bố chấm dứt chiến tranh hai miền Nam – Bắc

Triều Tiên và Hàn Quốc đã ký kết một thỏa thuận trong lĩnh vực quốc phòng cũng như một tuyên bố chung sau kết quả của hội nghị thượng đỉnh tại Bình... Read more »

LHQ: Triều Tiên lách cấm vận, chưa dừng chương trình hạt nhân

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy Triều Tiên chưa dừng các chương trình hạt nhân, đồng thời vi phạm một loạt lệnh cấm vận khi nhập khẩu dầu và xuất... Read more »