Mái nhà “đơn sơ” của Trưởng phòng cảnh sa’t môi trường tỉnh Quảng Ninh

Xin giới thiệu, túp lều tranh của đại tá c.ô.ng an nhân dân Nguyễn Văn Dương, trưởng phòng cảnh s.á.t môi trường PC49 tỉnh Quảng Ninh. Đó là một căn nhà nhỏ... Read more »