Loading...

Duy Mạnh Cà Khịa Bọn Lừa Đảo Qua Điện Thoại

Cảnh Báo Gần đây có nhiều vụ lừa đạo qua điện thoại. Bọn này dùng chiêu doạ có giấy triệu tập của toà án , là chủ nhân đang bị nợ tiền Ngân Hàng. Rồi tìm cách moi thông tin và số tài khoản để lừa tiền. Mọi người cẩn thận nhé!! 

Cảnh Báo

Gần đây có nhiều vụ lừa đạo qua điện thoại. Bọn này dùng chiêu doạ có giấy triệu tập của toà án , là chủ nhân đang bị nợ tiền Ngân Hàng. Rồi tìm cách moi thông tin và số tài khoản để lừa tiền. Mọi người cẩn thận nhé!!

Loading...