Cảnh Báo Gần đây có nhiều vụ lừa đạo qua điện thoại. Bọn này dùng chiêu doạ có giấy triệu tập của toà án , là chủ nhân đang bị nợ tiền Ngân Hàng. Rồi tìm cách moi thông tin và số tài khoản để lừa tiền. Mọi người cẩn […]

Cảnh Báo

Gần đây có nhiều vụ lừa đạo qua điện thoại. Bọn này dùng chiêu doạ có giấy triệu tập của toà án , là chủ nhân đang bị nợ tiền Ngân Hàng. Rồi tìm cách moi thông tin và số tài khoản để lừa tiền. Mọi người cẩn thận nhé!!