Trong đó, có 26 nhà đầu tư trong nước và 14 nhà đầu tư nước ngoài đến từ: Hàn Quốc, Pháp, Anh, Hồng Kông, Trung Quốc,… mua hồ sơ sơ tuyển.

Trong đó, có 26 nhà đầu tư trong nước và 14 nhà đầu tư nước ngoài đến từ: Hàn Quốc, Pháp, Anh, Hồng Kông, Trung Quốc,… mua hồ sơ sơ tuyển.

Theo thông tin từ Vụ Đối tác c.ô.ng tư (PPP – Bộ GTVT), tính đến nay, các Ban QLDA đã pha’t hành 120 bộ hồ sơ sơ tuyển nhà đầu tư tại 8 dự á.n cao tốc Bắc – Nam theo hình thức đối tác c.ô.ng tư (PPP).

Ông Nguyễn Viết Huy – Phó Vụ trưởng Vụ PPP cho biết trong 120 bộ hồ sơ đã pha’t hành, có 26 nhà đầu tư trong nước và 14 nhà đầu tư nước ngoài đến từ: Hàn Quốc, Pháp, Anh, Hồng Kông, Trung Quốc,… mua hồ sơ sơ tuyển.

Theo kế hoạch, đầu tháng 7/2019 sẽ kết thúc thời gian bán hồ sơ mời sơ tuyển. Sau đó, Bộ GTVT sẽ tiến hành tổ chức đ.ấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho 8 dự án cao tốc Bắc – Nam thực hiện bằng PPP.

Được biết, trong hồ sơ mời sơ tuyển 8 dự á.n cao tốc Bắc – Nam thực hiện theo hình thức PPP, để đa’nh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư, Bộ GTVT sử dụng phương pha’p chấm điểm theo thang điểm 100.

Dự án cao tốc Bắc Nam dự kiến thu phí 1.500 đồng/1km. (Ảnh minh h.ọa: shutterstock)

Cụ thể, năng lực về tài chính của nhà đầu tư chi.ế.m tỷ trọng 60% tổng số điểm (tương ứng với 60 điểm); năng lực về kinh nghiệm của nhà đầu tư chi.ế.m tỷ trọng 30% tổng số điểm (30 điểm) và phương pha’p triển khai dự á.n của nhà đầu tư ch.i.ếm tỷ trọng 10% tổng số điểm (10 điểm).

Trước đó, Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị “Triển khai thực hiện c.ô.ng tác giải phóng mặt bằng dự á.n xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020” tại Khánh Hòa.

Theo Bộ GTVT, đây là dự á.n trọng điểm quốc gia được thực hiện theo Nghị quyê’t số 52/2017 ngày 22/11/2017 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự á.n xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Trước mắt, 11 dự á.n đường bộ cao tốc được đầu tư (3 dự á.n đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước và 8 dự á.n đầu tư theo hình thức đối tác c.ô.ng tư) với tổng chiều dài 654km; tổng mức đầu tư khoảng 118.716 tỷ đồng, đi qua địa phận 13 tỉnh, bao gồm: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang và Vĩnh Long.

8 dự á.n theo hình thức đối tác c.ô.ng tư (PPP), loại hợp đồng BOT, gồm: Mai Sơn – quốc lộ 45, quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, Diễn Châu – Bãi Vọt, Nha Trang – Cam Lâm, Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Đồng Nai.

Dự kiến, tổng mức đầu tư 8 dự á.n này 104.070 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư Nhà nước 40.360 tỷ đồng dành cho giải ph.óng mặt bằng, tái định cư.

Trong 8 dự á.n trên, dự á.n Vĩnh Hảo – Phan Thiết dài 106 km có tổng mức đầu tư lớn nhất với 19.600 tỷ đồng (trong đó vốn Nhà nước 8.000 tỷ đồng). Dự án có tổng mức đầu tư thấp nhất là Nha Trang – Cam Lâm dài 29 km với 5.130 tỷ đồng (vốn Nhà nước 2.530 tỷ đồng).

Nguồn: tintuc.life